ข้อมูลการฉีดวัคซีน จังหวัดมหาสารคาม
ยอดฉีดทั้งหมด 916,732 เข็ม (โดส)

ได้รับเข็ม 1 สะสม

491,406

ได้รับเข็ม 2 สะสม

409,724

ได้รับเข็ม 3 สะสม

15,372

ได้รับเข็ม 4 สะสม

230

ยอดฉีดวัคซีน แยกตามชนิด
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
ชื่อวัคซีนยอดฉีด
AstraZeneca400,360
Sinovac Life Sciences386,721
Pfizer, BioNTech114,667
Sinopharm12,171
Moderna2,813
 916,732
ยอดฉีดวัคซีน แยกเข็ม
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
ได้รับเข็มที่จำนวนสะสม
1491,406
2409,724
315,372
4230
 916,732
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

ข้อมูลการรับวัคซีน
รหัสชื่อหน่วยฉีดฉีดทั้งหมดSinovacAstraZenecaSinopharmPfizerเข็ม 1เข็ม 2เข็ม 3เข็ม 4บุคลากรทางการแพทย์ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปบุคคลที่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค ประชาชนทั่วไป หญิงตั้งครรภ์
1070710707177,811000095,10378,5414,166112,57526,28119,0444,034115,78689
110511105127,169000014,63012,13540131,8127,6173,6601,17012,88624
1105211052103,994000054,44747,4492,09535,87222,23712,9131,59561,30669
110531105365,714000035,83628,93094804,03215,5506,91081138,4038
110541105455,688000029,96724,88883303,01714,6329,82575227,43130
110551105590,252000049,39239,7011,077825,53622,8779,52436051,88668
110561105648,583000026,14221,90053922,66311,6418,38980524,98797
110571105778,038000043,50833,53399614,16117,91812,0351,71842,19016
1105811058103,563000054,62547,5091,2981315,85928,89010,05079057,829145
110591105935,475000018,56516,32957832,5908,8243,25182819,96220
110601106031,219000016,69914,05646402,4488,5506,08829213,80338
229532295342,700000022,07519,66495921,7222,73010,02718028,01526
2467424674306000012011571023123241270
247042470433,174000017,83214,78056112,2208,0433,17940419,29335
288432884322,808000012,37410,05238111,3665,3412,32074513,02115
  916,4940000491,315409,58215,36723056,104201,154117,23914,485526,825680