สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
ภาพนายก
นายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ
สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..6102

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563
      [มค 0032.003/ว 2711 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • โครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษาฯ
      [มค 0032.009/ว 15783 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอส่งหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
      [มค 0032.011/ว 15685 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาลานเล่นในจังหวัดมหาสารคาม
      [มค 0032.006/15711 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอยางสีสุราช ]
 • ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      [มค 0032.004/ว 2704 : ปกติ] [วันที่ : 2020-09-23 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • Yangsi District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com