สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..4670

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2556 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2557 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-26 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ฯ
      [มค 0032.001.2/ว 2549 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-23 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค./รพช./สสอ. ]
 • ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมารายงานตัวเพื่อปฎิบัติราชการ
      [มค 0032.012/14645 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-23 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอวาปีปทุม ]
 • ติดตามผลการตรวจรักษาโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฯ
      [มค 0032.009/ว 14523 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ติดตามผลการตรวจรักษาโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 5
      [มค 0032.009/ว 2542 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • เตรียมการรับเสด็จฯ
      [มค 0032.012/ว 2540 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • เตรียมการรับเสด็จฯ
      [มค 0032.012/ว 2540 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2529 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 2530 : ปกติ] [วันที่ : 2019-08-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2019

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com