สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5020

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 3351 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      [มค 0032.012/ว 3352 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ขอความร่วมมือติดตามเยี่ยมคนไข้
      [มค 0032.003/20356 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอวาปีปทุม ]
 • new การจัดทำแผนคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.002/ว 3358 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • new ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพและจัดระบบบริการฯ
      [มค 0032.003/ว 20391 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-22 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอสรุปข้อสั่งการประชถมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้วยการแพทย์และสาธารณสุข(EOC)
      [มค 0032.007/ว 3328 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ]
 • ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเครือข่ายระดับจังหวัด
      [มค 0032.001.4/ว 3330 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง/ประกันสุขภาพ/บริหารทั่วไป ]
 • ขอให้ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
      [มค 0032.010/ว 3331 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563
      [มค 0032.002/ว 3333 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.00/ว 3334 : ปกติ] [วันที่ : 2019-11-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงาน ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2019

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com