ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
          
 

 
คำขวัญ

เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม