หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แบบฟอร์มและรายงานแนวทางตามโครงการในพระราชดำริ2020-10-19สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ92020-10-19 08:27:24
2แบบฟอร์มและรายงานเอกสาร QOF 2563-2020-10-08สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-10-08 02:30:10
3แบบฟอร์มและรายงานประเด็นและตัวชี้วัด พชอ.วาปีปทุม 63-642020-10-07สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-10-07 07:05:26
4แบบฟอร์มและรายงานMOU การปฏิบัติราชการวาปีปทุม 2563-2020-10-07สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ412020-10-07 07:18:09
5แบบฟอร์มและรายงานแบบประเมินลูกจ้าง 632020-10-06สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ162020-10-06 03:42:06
6แบบฟอร์มและรายงานหนังสือส่งขอรับเงินสงเคราะห์ อสม.2020-10-06สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-10-06 08:24:14
7แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มใบลาทุกชนิด2020-10-05สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-10-05 07:17:09
8แบบฟอร์มและรายงานเอกสารประเมินสมรรถนะ 25632020-10-05สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ322020-10-05 16:37:57
9แบบฟอร์มและรายงานคู่มือประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการปี 2562-2019-05-23สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ962019-05-23 04:06:08
10แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มสมัครสวนป่านาบุญ-2019-05-14สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ862019-05-14 06:54:00
11แบบฟอร์มและรายงานคู่มือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว 5 ดาว 5 ดี 2562-2019-05-14สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ722019-05-15 03:23:48