หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้Print screen EB 26-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ92020-03-19 16:59:19
2ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ช่องทางสื่อสาร สสอ.วาปีปทุม และแจ้งเปลี่ยนจุดประชาสัมพันธ์2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-19 16:19:28
3ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ช่องทางสื่อสาร สสอ.วาปีปทุม และแจ้งเปลี่ยนจุดประชาสัมพันธ์2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-19 16:21:25
4ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้แนะนำ สสอ.วาปีปทุม ขออนุมัติใช้คู่มือฯ ขอเผยแพร้่คู่มือ-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-03-19 16:47:57