หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องคำสั่งการป้องกันปราบปรามการทุขริต มาตรการป้องกันการทุจริต หนังสือขออนุญาตเผยแพร่สรุปผล-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-03 15:13:26
2ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB 24 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐาน+ขออนุญาต+ประกาศ สสอ.วาปีปทุมว่าด้วยวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต 8 มาตาการ+ขออนุญาตเผนแพร่ แบบฟอร์มประกาศ-2020-06-01สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-03 15:18:03
3ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องรายงานผลการวิเคราะหฺความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลต่อประโยชนืทับซ้อน-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-19 11:11:06
4ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องEB 24 2563-2020-03-03-นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-19 11:32:36
5ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องPrint Screen EB 2463-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-19 11:40:54
6ITA-EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องPrint screen EB24-2020-03-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-19 11:38:53