หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตวาปีปทุม-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-16 07:45:50
2ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องแผนปฏิบัติการการป้องปรามและการทุจริตภาครัฐ 2563 สสอ.วาปีปทุม2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-03-16 07:51:54
3ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องขอเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ-2020-03-09-นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-16 07:56:02
4ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเอกสาร EB 2563-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-16 08:10:02
5ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องเอกสาร EB 2563-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-16 08:17:17
6ITA-EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องPrint screen EB 23-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-19 17:13:44