หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่หนังสือเชิญเป็นประธานประชุม หนังสือเชิญร่วมประชุมต่อต้านทุจริต-2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ352020-06-06 08:28:53
2ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่Print screen EB-22-2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ322020-06-06 09:32:29
3ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่วาระประชุมต่อต้านทุจริต บันทึกเชิญ บันทึกข้อความแจ้งผลการดำเนินงาน ขอเผยแพร่ผ่านเวปไ๙ต์ EB-22-2020-05-27สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ432020-06-06 08:24:05
4ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่EB-2263 EB-22 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน+เอกสารรวม-2020-05-27สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ362020-06-06 08:48:35
5ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่รายงานการประชุมกลุ่มคุณธรรม จริยธรรมฯ-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ412020-03-16 04:11:44
6ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ402020-03-16 04:13:51
7ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่คำกล่าวเปิดงานอบรมต่อต้านทุจริต สสอ.วาปีปทุุม-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ482020-03-16 04:16:48
8ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่เอกสารรวม EB-22 2563-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ412020-03-16 04:19:01
9ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่วาระประชุม บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่ผ่านเวปไ๙ต์ EB-22-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ462020-03-16 04:21:57
10ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่หนังสือเชิญร่วมโครงการอบรม-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ382020-03-16 04:36:11
11ITA-EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตสสอ.วาปีปทุม-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ302020-06-06 07:44:48