หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20 บันทึกข้อความเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง และขอเชิญประชุม2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-11 17:46:04
2ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB20 รายงานการประชุมผลประโยชนืทับซ้อน การวิเคราะหฺความเสี่ยง วาปีปทุม-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ72020-06-11 17:54:04
3ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB-20 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-11 18:05:21
4ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชนืทับซ้อน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 15:13:47
5ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 20-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 15:16:32
6ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานบันทึกเสนอรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 15:18:12
7ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานคู่มือการบริหารจัดการประโยชน์ทับซ้อน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 15:19:51
8ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานคำสั่งคณะกรรมการความเสี่ยง+ควบคุมภายใน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-15 15:21:41
9ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานคำสั่งคณะทำงานคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 15:24:08
10ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานEB 20 รวม 2563-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 15:28:39
11ITA-EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานPrint screen EB 20-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 15:35:29