หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรายชื่อลงทะเบียนประชุมด้านวินัยและคุณธรรม 2563 สสอ.วาปีปทุม-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-11 09:19:04
2ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานขออนุมัติดำเนินโครงการ+โครงการอบรมคุณธรรม+สรุปโครงการ+ขอเผยแพร่+ภาพกิจกรรม2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-11 09:47:55
3ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานคำสั่งกลุ่มโปร่งใส สสอ.วาปีปทุม 2563+แนวคิดกลุ่ม+ทำเนียบ+เอกสารแจ้ง+ขอเผยแพร่-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-06-11 10:07:10
4ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานประกาศมาตรกาป้องกันการทุจริตวาปีปทุม แจ้งมาตรการ รายงานการใช้มาตรการ -2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-11 15:09:18
5ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร วาปีปทุม-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-11 15:16:21
6ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานคำสั่งกลุ่มโปร่งใสดำเนินงานเพื่อความสุจริต อำเภอวาปีปทุม-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 13:45:53
7ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานทะเบียนอบรมกลุ่มคุณธรรมต่อต้านทุจริต-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-03-15 14:06:27
8ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มโปร่งใส และขอดำเนินโครงการ ขอเผยแพร่ฯ-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-15 14:10:01
9ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานPrint Screen EB 18-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ162020-03-15 14:56:09
10ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานEB 18 ใบลงทะเบียนอบรมคุณธรรม จริยธรรม-2019-08-21สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ182019-08-30 05:02:04
11ITA-EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานEB 18 สสอ.วาปีปทุม-2019-06-24สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ222019-06-24 16:00:45