หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนมาตรการการป้องกันการทุจริต สสอ.วาปีปทุม บันทึกข้อความขอเผยแพร่ แจ้งแนวทาง-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-15 11:29:45
2ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนประกาศมาตรการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมด้านการป้องกันการทุจริตบันทึกข้อความ-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-15 11:34:44
3ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ มาตรการป้องงกันการทุจริตและรายงานผลมาตรการ-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 12:02:58
4ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนคู่มือแนวทางผลประโยชน์ทับซ้อน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-15 12:10:52
5ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนขอเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2020-03-09-นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-15 12:20:26
6ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนระเบียบกระทรวงว่าด้วยเงินบริจาค-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-15 13:56:41
7ITA-EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนPrint screen EB 17-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 14:54:15