หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานคำสั่งคณะทำงานคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งคำสั่งในวาระ2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-03-15 07:11:07
2ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานคู่มือการบริหารจัดการประโยชน์ทับซ้อน-2020-03-10-นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 07:17:50
3ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานคู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข๋-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 07:19:21
4ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภาพ จุดประชาสัมพันธ์ และรับเรืื่องร้องเรียน สสอ.วาปีปทุม-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 07:21:45
5ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานFLOW ร้องเรียน-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 07:23:08
6ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานคำสั่งมอบหน้าที่ร้องเรียน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-15 07:13:49
7ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานแจ้งผลการดำเนินงานด้านการจัดการการร้องเรียน-2020-03-09-นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-15 07:25:46
8ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานบันทึกข้อความแจ้งผลร้องเรียน แจ้งคำสั่งร้องเรียน แจ้งแนวปฏิบัติจริยธรรมกระทรวงฯ-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 07:28:58
9ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 07:34:11
10ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-20 07:54:43
11ITA-EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานจุดตอบสนองข้อร้องเรียนประชาชน-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ72020-03-20 08:15:37