หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนภาพกิจกรรมการนดำเนินงานแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริต-2020-03-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 16:12:50
2ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนEB 15 ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตวาปีปทุม-2020-03-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-03-14 16:14:14
3ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนEB-15 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขัอมูลผ่านเวปไซต์-2020-03-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 16:16:38
4ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนบันทึกข้อความแจ้งเจตนารมณ์ ขออนุญาตเผยแพน่เจตนารมณ์-2020-03-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-14 16:22:19
5ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนEB 15 บันทึกข้อความขออนุญาตลงนามประกาศฯ-2020-03-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 16:24:59
6ITA-EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนPrint Screen EB 15-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-20 07:38:51