หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB 14 ประกาศผลการประเมินข้าราชการ เมย.-กย..2562-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 15:47:45
2ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบันทึกข้อความขออนุญาตนำเนอผ่านเวปไซต์-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-14 15:51:36
3ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของคำสั่งคณะกรรมการประเมิน 2562-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 06:24:38
4ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหลักเกณฑ์ร้อยละฐานคำนวณเงินเดือน-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 08:20:36
5ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแบบรายงานการประเมินข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา-2020-03-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-15 08:22:04
6ITA-EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของEB 14 ปรับปรุง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก-2019-08-30สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ192019-09-02 04:04:44