หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ EB 13-2020-03-04สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 15:23:23
2ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกรอบแนวทางารดำเนินงานกับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ-2020-03-04สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-14 15:25:52
3ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำบันทึกข้อความแจ้งกรอบแนวทางสำหรับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ-2020-03-04สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ82020-03-14 15:29:17
4ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB 13รายงานการประชุมแจ้งกรอบแนวทางฯ-2020-03-04สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-14 15:32:08
5ITA-EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำรายงานประชุมประจำเดือนวาปีปทุมแจ้งมาตรการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ82020-03-20 07:24:23