หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 2563 วาปีปทุมเปรียบกับคู่เทียบ-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ72020-06-09 07:06:29
2ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินกาารตามแผนฯปี 63 +แจ้ง รพ.สต.+ขอเผยแพร่ความคืบหน้า+แบบฟอร์ใขอเผยแพร่-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-06-09 07:13:47
3ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีใบแนบสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปี 2563 ตามโครงการ งบประมาณ-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-09 07:17:51
4ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแจ้งการติดตามตัวชี้วัด HDC2563+แจ้งให้รพ.สต.กำกับติดตาม+ขอเผยแพร่ผลการติดตาม ผ่านเวปไซต์+แบบติดตาม-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-09 08:06:10
5ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีหนังสือแจ้งรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 +ขอเผยแพร่ผ่านเวปไซตื-2020-06-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-06-10 10:03:14
6ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีEB 12ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารรสุข 2563-2020-03-06สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 14:58:15
7ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีEB 12 บันทึกข้อความปแจ้งผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯปี 25632020-03-06สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 15:01:25
8ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีEB 12 แบบคำขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 25632020-03-02-นายยงยุทธ คำอาจ172020-03-14 15:05:42
9ITA-EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 แบบรูปเล่ม-2019-12-17สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ72020-06-10 04:02:21