หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)EB-11 แบบฟอร์มการขออนุญาตเสนอความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการผ่านเวปไซต์-2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-06-08 18:18:29
2ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)EB-11เอกสารแนบสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปี 2563-2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-08 18:22:08
3ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)แจ้งสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 ราย รพ.สต. จัดอันดับ+ขออนุมัติเผยแพร่+แบบฟอร์มเผบแพร่-2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-09 06:02:43
4ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)ผลการปฏิบัติราชการ ราย รพ.สต. จัดอันดับ 2562-2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-09 06:06:31
5ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)สรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม-2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-09 06:09:42
6ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)แจ้งสรุปคะแนนผลการปฏิบัติราชการ ปี2562 เครือข่ายวาปีปทุม โดย สสจมค.+ขอเผยแพร่+แบบฟอร์มเผยแพร่2020-05-28สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-06-09 06:16:48
7ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)แจ้งผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้าประจำปี 2563-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-15 05:37:30
8ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการผ่านเวปไซต์-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 14:04:10
9ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)บันทึกข้อความขออนุญาตแจ้ง. เสนอ.ผลการปฏิบัติราชการ เผยแพร่ รอบตุลาคม 2562-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 14:06:43
10ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)ภาพปิดประกาศประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบ 2-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-15 05:21:36
11ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)EB 11ผลการประเมินข้าราชการดีเด่นรอบ ตุลาคม 2562-2020-03-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 13:54:15
12ITA-EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)EB 11ผลการประเมินข้าราชการดีเด่นรอบ ตุลาคม 2562-2020-03-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-14 14:02:53