หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีEB-10 แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพวาปีปทุม 2563-2020-05-27สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ42020-06-08 13:19:25
2ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีEB-10 ขออนุมัติดำเนินการตามแผน 2563-2020-05-26สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-06-08 13:59:50
3ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีEB-10 ขอเผยแพร่แผน ผ่านเวปไซต์-2020-05-25สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-06-08 14:05:20
4ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีPrint screen EB-10-2020-05-25สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ72020-06-08 14:47:29
5ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ -2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 13:42:41
6ITA-EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีEB 10บันทึกข้อความขออนุมัติแผน-2020-02-05สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-14 13:46:03