หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานคำสั่งแต่งตั้ง จนท.เผยแพร่ข้อมูลประกาศผ่านเวปไซต์-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-14 04:18:27
2ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานบันทึกเสนอประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-14 04:24:53
3ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB 8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวแปไซต์-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 04:50:20
4ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 04:53:58
5ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB 8 พรบ.ข้อมูลข่าวสารปี 2540-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 04:57:18
6ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB 8รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ปี 2562-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-14 05:03:51
7ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB8 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 05:08:04
8ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB 8 เอกสารเพิ่มเติม2563-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-14 05:16:11
9ITA-EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานEB 8Print screen-2020-03-02สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ182020-03-14 05:10:34