หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB 7 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดอออก-2020-02-25สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152020-03-08 14:45:35
2ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่เอกสารประกอบตัวชี้วัด EB 7 รวม -2020-02-25สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-08 14:50:34
3ITA-EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่Print screen EB 7-2020-02-18สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-08 23:13:11