หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่EB 6-2020-02-18สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ162020-03-08 11:06:45
2ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่เอกสารประกอบตัวชี้วัด EB 6 -2020-02-18สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ162020-03-08 11:08:19
3ITA-EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่Print screen EB 6-2020-02-18สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-08 12:10:46