หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานลงทะเบียนประชุมโครงการไข้เลือดออก-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-19 10:51:41
2ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานPrint Screen EB 5-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-20 06:55:56
3ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเอกสารประกอบตัวชี้วัด EB รวม-2020-02-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ162020-03-08 10:59:50
4ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานPrint screen EB 5-2020-02-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-08 12:02:06
5ITA-EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก -2020-02-11สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ192020-03-08 10:47:52