หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบขอเผยแพร่รายงานสรุปการจัดหาพัสดุรายเดือน-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-13 18:28:52
2ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบPrint screen EB-4-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ172020-03-13 18:41:47
3ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบEB 4แบบ สขร.1 2563-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 07:32:57
4ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ -2019-12-23สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-13 18:36:26
5ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบEB 4 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างตุลา-พย.62-2019-12-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152019-12-14 12:55:18
6ITA-EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบPrint screen EB4 -2019-12-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ152019-12-14 13:03:30