หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB-3 เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างวงเงินสูงสุด2020-03-16สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-13 18:09:57
2ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB 3เอกสารการจัดซื้อจ้าง วงเงินเกิน 5,000 บาท-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-15 04:41:15
3ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB-3 หน้าเวปกรมบัญชีกลาง-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-13 18:13:33
4ITA-EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีEB3 หนังสือการเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง-2019-12-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132019-12-14 12:30:27