หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 24 ผลลัพธ์

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรายงานซื้อจ้าง ปี63-2020-03-11สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-12 11:29:51
2ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดปลดพยาน-2020-03-11สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142020-03-12 12:13:02
3ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง 25632020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ222020-03-12 11:47:12
4ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB-2 สขร.1-2020-03-10สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-13 17:21:49
5ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างPrint Screen EB 2-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-20 05:04:05
6ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-12 11:07:34
7ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือแจ้งจัดสรรงบประม่าณ 2563-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-13 03:15:04
8ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างคำสั่ง จนท.ปิด-ปลดเอกสารฯ-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ122020-03-13 06:41:15
9ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB 2แจ้งขอเผยแพร่สรุป สขร.1 63-2020-03-03สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-14 07:02:54
10ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อ จัดจ้างปี63-2020-01-27สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ172020-03-13 17:01:05
11ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB 2ภาพถ่ายปิดประกาศแผนซื้อจ้าง 63-2020-01-21สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ102020-03-13 16:24:58
12ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB2 กรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการซื้อจ้าง-2020-01-21สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-03-13 16:33:02
13ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB 2ขอนำแผนจัดซื้อ จัดจ้างขึ้นเวปไซต์-2020-01-08สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ62020-03-14 06:49:07
14ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB 3หนังสือกรมบัญชีกลางแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านอิเลคทรอนิคส์-2020-01-07สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ52020-03-14 07:16:40
15ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB-2ขอนำประกาศ สป.ขี้นเวปไซต์2019-12-25สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ72020-03-13 17:55:55
16ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-2019-12-24สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ112020-03-13 04:57:41
17ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างEB 2ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม-2019-12-23สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132020-03-13 16:47:53
18ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างPrint Screen EB 2-2019-12-12สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ142019-12-14 11:39:38
19ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างไตรมาสที่ 1-2019-12-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ132019-12-14 11:44:47
20ITA-EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศกระทรวงสาธารณสุข-2019-12-09สสอ.นายยงยุทธ คำอาจ202019-12-14 11:52:29