หนังสือลงรับทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 784 ผลลัพธ์

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

#เลขทะเบียนเลขที่หนังสือลงวันที่เรื่องจากถึงวันที่ส่งวันที่รับdownload
1-มค 0032.003/ว 35682019-12-13ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพซวาปีปทุม/กันทรวิชัย/บรบือ/โกสุมพิสัยหน.กลุ่มงาน2019-12-13 11:36:002019-12-13
2-มค 0032.00/ว 35572019-12-12การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม เดือนธันวาคม (ครั้งที่ 3/2562)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-12-12 16:18:002019-12-13
3-มค 0132.1/7022019-12-12ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคามนพ.สสจ.2019-12-13 13:17:002019-12-13
4-มค 0032.002/ว 35332019-12-11ขอเชิญร่วมในพิธีการจัดกิจกรรม พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2019-12-11 14:55:002019-12-11
5-มค 0032.002ว 35322019-12-11ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหน.กลุ่มงาน2019-12-11 14:51:002019-12-11
6-มค 0032.002/ว 35192019-12-11ขอเชิญประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2019-12-11 12:02:002019-12-11
7-มค 0032.012/ว 35122019-12-11ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-12-11 09:35:002019-12-12
8-มค 0032.001.4/ว 34962019-12-09ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2019-12-09 10:38:002019-12-12
9-มค 0032.001.5/ว 34992019-12-09ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2019-12-09 11:02:002019-12-12
10-มค 0032.001.1/ว 34732019-12-06ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรรักษาการณ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2019-12-06 09:18:002019-12-09
11-มค 0032.002/ว 34742019-12-06ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกาศเกียรติคุณฯสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์/คุณภาพ/ส่งเสริม2019-12-06 09:22:002019-12-09
12-มค 0032.001.5/ว 34772019-12-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ2019-12-06 09:43:002019-12-09
13-มค 0032.001.5/ว 34782019-12-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพชกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2019-12-06 09:47:002019-12-09
14-มค 0032.001.3/ว 34762019-12-06แจ้งเวียนแบบฟอร์มขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน2019-12-06 09:29:002019-12-09
15-มค 0032.001.5/ว 34792019-12-06ขอส่งสำหนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพช.แห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2019-12-06 09:52:002019-12-09
16-มค 0032.001.5/ว 34802019-12-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพชกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2019-12-06 10:02:002019-12-09
17-มค 0032.001.5/ว 34812019-12-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพชกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2019-12-06 10:09:002019-12-09
18-มค 0032.001.5/ว 34822019-12-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพชกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2019-12-06 10:12:002019-12-09
19-มค 0032.001.5/ว 34832019-12-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพชกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2019-12-06 10:15:002019-12-09
20-มค 0032.001.5/ว 34842019-12-06ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรพ.มค/รพชกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มงาน2019-12-06 10:17:002019-12-09