เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องแจ้งการติดตามตัวชี้วัด HDC2563+แจ้งให้รพ.สต.กำกับติดตาม+ขอเผยแพร่ผลการติดตาม ผ่านเวปไซต์+แบบติดตาม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ098bc393fb6ce11a5484f5b4f0a48a7a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-02
ประเภท32
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453