เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องแจ้งสรุปผลการปฏิบัติราชการ ปี 62 ราย รพ.สต. จัดอันดับ+ขออนุมัติเผยแพร่+แบบฟอร์มเผบแพร่
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ86a1e20979537f8977694305b3f3078a.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-05-28
ประเภท31
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453