เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องEB 24 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐาน+ขออนุญาต+ประกาศ สสอ.วาปีปทุมว่าด้วยวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต 8 มาตาการ+ขออนุญาตเผนแพร่ แบบฟอร์มประกาศ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ0c6be60f3d9050e70627dd6164247317.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-06-01
ประเภท44
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453