เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องแจ้งแนวทางและคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ5417eb9518627c4ab6139f04a36f65f6.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-10
ประเภท45
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453