เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องรายงานผลการวิเคราะหฺความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลต่อประโยชนืทับซ้อน
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพa9f05a42142d285cf789a9e62b04f971.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-03
ประเภท44
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453