เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแผนปฏิบัติการการป้องปรามและการทุจริตภาครัฐ 2563 สสอ.วาปีปทุม
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพafc4b1a95f1ae200db41cf88064418ad.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-09
ประเภท43
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453