เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องแบบรายงานการประเมินข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ8a3608800d41464fd0a007a322906bc5.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-09
ประเภท34
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453