เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องบันทึกข้อความแจ้งกรอบแนวทางสำหรับบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพb71a4eae9393469fc5d7bec7f72a35cf.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-04
ประเภท33
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453