เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม –มีนาคม ๒๕๖๓
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพc642fe67557e4973a7fe2bebf1b4f1b0.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-09
ประเภท29
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453