เลขที่หนังสือรับ
เรื่องแบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดจ้าง 2563
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพdfaacbe1c122809f142a7537e73c4872.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2020-03-10
ประเภท22
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453