เลขที่หนังสือรับ-
เรื่องEB3 หนังสือการเผยแพร่ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
ไฟล์หนังสือ/ภาพ9cdb5a5fa417fe46e2a9c38c5a77559f.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก2
การดำเนินการ3
ลงวันที่2019-12-09
ประเภท23
สร้างโดยyongyut
สังกัด00453