สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม
ภาพนายก
นายเถวียน ปาปะขี
สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุุม
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo
ดูทั้งหมด..5236

Archives

หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • new ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 201 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • new ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 7
      [มค 0032.011/ว 1112 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงานการกำจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูกฯ
      [มค 0032.006/ว 1130 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new แจ้งผลลงพื้นที่และขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมการตรวจอุจจาระผู้ที่มีการติดพยาธิซ้ำ
      [มค 0032.007/ว 206 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-21 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ]
 • ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยฯ
      [มค 0032.011/ว 185 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานฯ ]
 • ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ
      [มค 0032.011/ว 995 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอเชิญรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพื้นบ้านต้นแบบดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ
      [มค 0032.011/ว 999 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ]
 • ขอเลื่อนการประชุมคระกรรมการบริหารงานบริการผู้ป่วยประกันสังคม จังหวัดมหาสารคาม
      [มค 0032.005/ว 1007 : ด่วนที่สุด] [วันที่ : 2020-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอเมือง/วาปีปทุม/เชียงยืน ]
 • ขอส่งสำเนาหนังสือ
      [มค 0032.001.5/ว 192 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ./หน.กลุ่มงาน ]
 • ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ปฐมภูมิ และ รพ.สต.ติดดาว
      [มค 0032.003/ว 1060 : ปกติ] [วันที่ : 2020-01-20 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • Wapipathum District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com.com