สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
ภาพนายก
นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์
สาธารณสุขอำเภอนาดูน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2562
ดาวน์โหลดตราอัตลักษณ์กระทรวงฯ logo
logo

Archives New !!

หนังสือราชการ (ใหม่ !! รอลงรับ)

 • new ขอส่งประกาศรับสมัคร
      [มค 0032.301/08/ว3006 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : โรงพยาบาลนาเชือก,ถึง : สสจ.มค ]
 • new ขอส่งรายงานประชุมแนวทางการประกวด อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดและการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.014/ว 3285 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • new แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
      [มค 0032.001.4/ว 3286 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • new ขอความร่วมมือนำเพลงมาตรฐานทางจริยธรรม ไปใช้ประกอบการจัดประชุม อบรม สัมมนา
      [มค 0032.001.4/ว 3287 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช/สสอ/กลุ่มงาน ]
 • new ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดปี พ.ศ.2564 รุ่นที่ 16
      [มค 0032.009/ว 21466 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-25 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ดูทั้งหมด..6454

  Archives

  หนังสือราชการ (ลงรับในระบบสารบรรณ)

 • การสำรวจเป้าหมายโครงการรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปีฯ
      [มค 0032.007/ว 3255 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • การสำรวจเป้าหมายโครงการรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมันในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20-40 ปีฯ
      [มค 0032.007/ว 21295 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ขอแจ้งการปรับรายละเอียด (Template) ตัวชี้วัดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2564
      [มค 0032.009/ว 3259 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
      [มค 0032.002/ว 20563 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : นายอำเภอทุกอำเภอ ]
 • ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
      [มค 0032.004/ว 3265 : ปกติ] [วันที่ : 2020-11-24 ,โดย : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,ถึง : รพ.มค/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ]
 • ดูทั้งหมด..8

  News !! News

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงยาง ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หนองแต้น้อย ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดอนดู่ ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 25 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.นาฝาย ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.หัวดง ปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-06-05 ,อ่าน : 24 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.กู่โนนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563
      [] [วันที่ : 2020-05-27 ,อ่าน : 50 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.โพธิ์ทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
      [] [วันที่ : 2020-04-24 ,อ่าน : 62 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ดงบัง ประจำปี 2563
      [] [วันที่ : 2020-03-30 ,อ่าน : 64 ,โดย : นายสมัย ทองพูล ]

  Nadun District Public Health Office ©2020

  Design by: bancha_u@hotmail.com