หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB21 อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1142021-03-11 14:45:42