หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB20 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลากร2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1122021-03-11 15:35:22
2ITA - EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.นาดูน ปี 642021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1222021-03-11 15:36:22
3ITA - EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB20.3 แจ้งแนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1092021-03-11 15:37:09
4ITA - EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB20.4 รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1182021-03-11 15:38:39