หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB19 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม2021-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 1052021-03-14 04:01:07
2ITA - EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB19 อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2021-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 1082021-03-14 04:02:45
3ITA - EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB19 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง2021-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 1202021-03-14 04:06:01
4ITA - EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานEB19 ขออนุมัติเผยแพร่การประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต2021-03-12สสอนายสมัย ทองพูล 1172021-03-14 04:08:20