หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนEB13.1ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการป้องกันการการทุจริตและประพฤติมิชอบ2021-02-25สสอนายสมัย ทองพูล 1262021-02-25 09:06:02
2ITA - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนEB13 (2.1) ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบการป้องกันการรับสินบน ประโยชน์ทับซ้อน2021-02-25สสอนายสมัย ทองพูล 1222021-02-25 09:13:37
3ITA - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนEB13 (2.2,5,6) ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต การกระทำผิดวินัยของบุคคลากร2021-02-25สสอนายสมัย ทองพูล 1232021-02-25 09:14:44
4ITA - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนEB13 (2.3) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง2021-02-25สสอนายสมัย ทองพูล 1222021-02-25 09:15:32
5ITA - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนEB13 (2.4) ประกาศมาตรการ กลไก ป้องกันการเรี่ยไร 2021-02-25สสอนายสมัย ทองพูล 1282021-02-25 09:16:28
6ITA - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนEB13.3 แจ้งประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ2021-02-25สสอนายสมัย ทองพูล 1222021-02-25 09:17:20
7ITA - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนEB13.4รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ2021-02-25สสอนายสมัย ทองพูล 1192021-02-25 09:18:18