หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนEB11.2รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ต.ค. 64 – ก.ย.64)2021-08-31สสอนายสมัย ทองพูล 902021-08-31 21:23:34
2ITA - EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนEB11.1 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 22021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1282021-02-25 04:32:59
3ITA - EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนEB11.2.2รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 22021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1412021-02-25 04:34:29
4ITA - EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนEB11.3.1รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 22021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1342021-02-25 04:35:39
5ITA - EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนEB11.4รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 22021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1142021-02-25 04:37:30