หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10.3 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้อง ทุกข์รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)2021-08-31สสอนายสมัย ทองพูล 902021-08-31 21:11:20
2ITA - EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10.1คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนคบส2021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1192021-02-25 03:17:22
3ITA - EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10.2คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1172021-02-25 03:19:21
4ITA - EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10.3.1รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1412021-02-25 03:22:40
5ITA - EB 10 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนEB10.4หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน2021-02-24สสอนายสมัย ทองพูล 1472021-02-25 03:23:39