หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB7 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน ขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1202021-03-10 07:27:14
2ITA - EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB7 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับจนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1142021-03-10 07:56:44
3ITA - EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB7 บันทึกข้อความลงนามประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน ขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1312021-03-13 09:28:19
4ITA - EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB 7 บันทึกข้อความลงนาม สสจ.2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1202021-03-13 09:30:04
5ITA - EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB 7 ชี้แจงต้องได้รับการพัฒนาตนเอง สสจ2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1122021-03-13 09:32:08
6ITA - EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB7 2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1122021-03-13 09:33:59
7ITA - EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำEB7 4รายงานการประชุม2021-03-10สสอนายสมัย ทองพูล 1272021-03-13 09:36:12