หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 5 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาส 3 2021-06-02สสอนายสมัย ทองพูล 1052021-06-13 05:52:43
2ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB5 1 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส 1 และ 2 (แบบ สขร.1)2021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1552021-03-07 09:30:14
3ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB5 แบบ สขร 1 เดือน ตค-ธค632021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1212021-03-07 09:32:19
4ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB5 แบบ สขร 1 เดือน มค-มีค642021-03-05สสอนายสมัย ทองพูล 1192021-03-07 09:37:04
5ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB5 1 รายงานการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ไตรมาส12020-12-18สสอนายสมัย ทองพูล 1242020-12-20 03:07:49
6ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB5 สขร1 เดือน ต.ค.632020-12-18สสอนายสมัย ทองพูล 1312020-12-20 03:17:50
7ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 5 สขร1 เดือน พ.ย.632020-12-18สสอนายสมัย ทองพูล 1302020-12-20 03:19:38
8ITA - EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564EB 5 สขร 1 เดือน ธ.ค.632020-12-18สสอนายสมัย ทองพูล 1282020-12-20 03:21:25