หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้EB26/63ขั้นตอนการให้บริการการจัดการเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค2020-03-16สสอนายสมัย ทองพูล 2082020-03-19 22:56:23
2ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้EB26ขั้นตอนการให้บริการรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)2020-03-16สสอนายสมัย ทองพูล 1982020-03-20 08:02:35
3ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้EB26ขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ ขั้นตอนการให้บริการการจัดการเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค2019-03-15สสอนายสมัย ทองพูล 2102019-08-30 09:00:31
4ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้EB26คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค2019-03-15สสอนายสมัย ทองพูล 2052019-08-30 09:01:46
5ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้EB26แผนผังกระบวนการทำงานของระบบการจัดการร้องเรียน2019-03-15สสอนายสมัย ทองพูล 2072019-08-30 09:03:09
6ITA-EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้EB26Print Screen จากเวปไซต์2019-03-15สสอนายสมัย ทองพูล 2082019-08-30 09:07:21