หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25/63 Print Screen2020-08-24สสอนายสมัย ทองพูล 152020-09-03 09:21:45
2ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25/632020-08-17สสอนายสมัย ทองพูล 112020-09-03 08:31:08
3ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25/63หนังสือเวียนมาตรการ กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.นาดูน2020-04-20สสอนายสมัย ทองพูล 142020-09-03 08:41:41
4ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25/63รายงานการประชุม2020-04-20สสอนายสมัย ทองพูล 162020-09-03 09:16:15
5ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25/63ประกาศมาตรการ กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่2020-03-16สสอนายสมัย ทองพูล 492020-03-19 22:34:06
6ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่2019-06-17สสอนายสมัย ทองพูล 532019-06-19 04:07:45
7ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน-คำสั่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน -มาตรการ/แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ -ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนา2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 552019-06-18 22:20:57
8ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25 Print Screen จากเวปไซต์2019-06-14สสอนายสมัย ทองพูล 602019-06-18 22:23:33
9ITA-EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานEB25 มาตรการ กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สสอ.นาดูน2019-01-18สสอนายสมัย ทองพูล 552019-08-30 09:43:51